Image module

BH kompanijama omogućiti korištenje već postojećih tehnologija

Image module

Pripremanje tehnoloških projekata za Bosni I Hercegovini tržište

Image module

Pripremanje tehnoloških projekata za tržište Balkana, Europske Unije i Turske u Bosni I Hercegovini

CILJ

Image module

Trgovinska saradnja
Saradnja sa IT firmama, IT stručnjacima, akademicima

Projektovanje
Razvoj novih projekata uz već postojeće tehnologije

Prodaja
Prodaja postojećih ili projekata koji će biti naknadno završeni

Implementacija i podrška
Usluge i podrška korisnicima nakon prodaje

Image module

Prodaja spremnih tehnoloških rješenja
Rješenja spremna za implementaciju u proizvodnim pogonima, uzgoju stoke i stičarstvu

Proizvodni pogoni
Follow up of productivity and increase

Uzgoj stoke
Sistem praćenja stoke i cjelokupnog imanja i povećanje efikasnosti

Za sve kompanije
Razvoj menadžmenta na osnovu informacija

Image module

Saradnja s ciljem razvoja infrastructure
Saradnja sa relevantnim državnim institucijama i organizacijama koji posjeduju informacije

Institucije koje posjeduju informacije
Privredne komore
Tehnološki parkovi

Institucije za obezbjeđivanje fondova
Državne institucije
Općine
Banke

Ljudski resursi
Univerziteti
Biroi za zapošljavanje

OSNIVAČI

Ciljevi osnivača su da se ujedinjenjem izbore za mjesto Bosne i Hercegovine i Turske u naprednoj tehnološkoj ekonomiji.
Cilj BOSTEK-a jeste da se potencijalni korisnici okoriste tehnologijama kako bi bili što konkurentniji na tržištu.
Treći od ciljeva je saradnja sa IT stručnjacima i BH institucijama u cilju razvoja sposobnosti proizvodnih tehnologija.

Image module

INFORMACIJA je jedan od najvažnijih izvora održive konkurentske prednosti za preduzeća.

Novi teknoloji pruža inovativna rešenja za transformaciju informacija i procese podrške odlučivanju.
Sa iskusnim i profesionalnim timom Novi teknoloji nudi softvere za sljedeće sisteme:

  • Sistemi poslovne inteligencije i podrške odlučivanju,
  • Sistemi za kontrolu kvalitete procesa,
  • Sistemi za upravljanje u uzgoju stoke kao i upravljenje farmom.

Također, Novi Teknoloji za gore navedene sisteme nudi edukaciju kao i konsalting usluge.
Budite spremni na promjene. Novi Teknoloji mijenja vaš model rada. Izgradimo budućnost zajedno sa pristupom upravljanja zasnovanim na znanju.

www.noviteknoloji.com
Image module

Yalın Software
Yalın je IT kompanija koja uglavnom radı softvere za državne institucije. Također, posluje i sa malim, srednjim i mikro kompanijama.

Kompanija Yalin je osnovana 2001.godine i posjeduje jako kvalitetan tim i proizvode. Konstantno se rade određene kontrole i radi se na dodatnim edukacijama kako bi se proizvele što bolje softverske tehnologije. Do 2013.godine Yalin je bio skocentrisan samo na velike kompanije koje su usmjerene ka proizvodnji, no, nakon toga je razvijena platforma preko koje svaki uposlenik ima priliku da napravi software i da isti i koristi.

www.yalin.com.tr

RJEŠENJA

Image module

Business Intelligence

Image module

Process Quality Management

Image module

Napravite svoj software
Od sada možete praviti software bez znanja softwerskih kodova

Image module
Image module

Farm & Herd Management

KOMUNİKACİJA

BOSTEK

PLATFORMA FIRMI IZ BURSE ZA TRŽIŠTE BOSNE I HERCEGOVINE

Adesa: ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi Uludağ Üniversitesi
Görükle Kampüsü No:315 Nilüfer, Bursa
E-Mail: info@bostek.info
Image module
PLATFORMA FIRMI IZ BURSE
ZA TRŽIŠTE BOSNE I HERCEGOVINE